Raspored grupnih treninga

Raspored grupnih treninga pogledajte u tablici ispod ili preuzmite putem poveznice.

Preuzmi raspored

DVORANA 1

dvorana 1 od 1.10.

DVORANA 2

dvornaa 2

DVORANA 3

dvorana 3 od 1.10.2018.

SPA DIO: FINSKA SAUNA

dvorana 4